Strona główna
Aktualna wystawa

Kwartalnik ArchivoltaCharrette

OSSA

BRYŁA.pl

www.swiatarchitektury.comStrona główna  /  Wydarzenia  /  I Konferencja Ekologia i Architektura

I Konferencja Ekologia i Architektura

W dniu 4 czerwca br. w Juracie w Hotelu Lido, odbyła się I konferencja Ekologia i Architektura, podczas której omawiane były najważniejsze problemy ekologiczno-architektoniczne związane z zabudową i inwestycjami na półwyspie Helskim Pierwszy prelegent architekt Dariusz Śmiechowski skoncentrował swój wykład na wyjaśnieniu związków między architekturą i ekologią, podkreślając nierozłączność egzystencji tych dwóch pojęć. Wykład oparty był na żywiołach – wodzie, powietrzu, ogniu i ziemi oraz dodatkowym nierozerwalnie łączącym wszystkie poprzednie – czasie. Liczne zdjęcia potwierdzały że nie może istnieć dobra architektura jeśli nie respektuje wymagań jakie stawia przed człowiekiem natura. Autor zatytułował swój wykład architektura podtrzymująca życie – czyli pozwalająca w zgodnej symbiozie żyć człowiekowi i otaczającemu go światu. Wprowadzenie w tematykę związków ekologii i architektury uprzytomniło uczestnikom, wokół jakich rozważań będą się toczyć następne prelekcje. Wcześniej jednak odbyło się uroczyste wręczenie deklaracji sponsorów – Abet Laminati, Absolut, Bauder Polska, Deitermann, Sanitec Koło, Polyflor, Siteco , którzy zdeklarowali przekazanie na rzecz Gimny Jastarnia produktów swoich firm na łączną kwotę 35.000 zł Burmistrz Jastarni, Pan Tyberiusz Narkowicz dziękując firmom, zaznaczył, że z całą pewnością zostaną one wykorzystane. Gmina otrzymała także Dyplom Uznania „Za przeprowadzanie inwestycji i rozwój gminy z poszanowaniem zasad zrównoważonego budownictwa oraz dbałością o ochronę środowiska naturalnego Półwyspu Helskiego i rodzimej architektury.” Pan Burmistrz w swojej wypowiedzi podkreślił dążenie władz do utrzymania tendencji właściwego zagospodarowania gminy, oraz pokrótce opowiedział o planach rozwoju i inwestycji na tym obszarze Półwyspu Helskiego. Po przerwie powrócono do ważnych zagadnień, przed którymi stoi Gmina Jastarnia. Dr Piotr Lorens , urbanista z Politechniki Gdańskiej zaprezentował jaka rolę mogą odegrać procesy rewitalizacyjne jako narzędzie w ochronie krajobrazu kulturowego Półwyspu Helskiego. Dr Przemysław Wolski, architekt krajobrazu z SGGW, zaprezentował ciekawe przykłady rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych, popierając je licznymi przykładami z praktyki zagranicznej i rodzimej. Krótkie wystąpienie o roli architekta w procesach rewitalizacyjnych, z odwołaniem do problemów prawnych przygotowała pani architekt Małgorzata Chmiel , radna miasta Gdańsk. Następne wystąpienie dr Wolskiego dotyczyło ochrony rodzimych form krajobrazu. Popierając swoją tezę by nie modernizować zastanych terenów za wszelką cenę, podawał liczne przykłady z Polski oraz innych krajów europejskich, gdzie ochrona krajobrazu jest jednym z priorytetów społecznych. Wskazał tez jakich pułapek ze strony inwestorów powinni wystrzegać się architekci i władze samorządowe. Kilka zdjęć, popartych autorskim komentarzem zaprezentowali ze swego bogatego doświadczenia architekci Michał Baryżewski i Zbigniew Reszka z pracowni Arch-deco, sygnalizując problemy z jakimi spotykają się podczas pracy na Półwyspie Helskim. Przedstawiciel samorządowców Półwyspu Helskiego Mieczysław Struk, zreferował szereg problemów przed którymi stoją włodarze miast i gmin Półwyspu aby utrzymać zrównoważony rozwój tych terenów. Jako kolejna osoba odwołał się do braku odpowiednich norm, przepisów i planów , podkreślając trudności w ich uchwalaniu, zatwierdzaniu i egzekwowaniu. Ostatnim prelegentem był ekolog, dr Krzysztof Skóra ze stacji morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, który zaprezentował apel ekologów o ochronę fauny i flory – naturalnego bogactwa Półwyspu, i nie podporządkowywanie tych terenów tylko i wyłącznie wymaganiom i oczekiwaniom człowieka. Konferencja została odebrana przez uczestników jako inicjatywa cenna i interesująca. Przedsięwzięcie skłoniło do wszczęcia rozmów i polemik na forum publicznym, a także do wysnucia wniosków, którymi ludzie kreujący wygląd i charakter Półwyspu powinni się kierować w swojej pracy. Organizatora zmartwiła jedynie znikoma obecność władz samorządowych Półwyspu – licznie przez zapraszana – zabrakło ważnego ogniwa aby wygłaszane podczas prelekcji postulaty mogły zostać wprowadzone w życie. Podczas wieczornego bankietu na jurackiej plaży, nadal toczyły się rozmowy nad tym jak chronić ten cenny ze względu na swój unikalny charakter skrawek Polski. Warsztaty sobotnie pod wywoławczym tytułem Inwestujmy w Juratę, przyniosły szereg dyskusji na temat nie tyle przyszłości Juraty i Jastarni co całego Półwyspu Helskiego. Szczególnie mocno uwzględniano potrzebę sporządzania i egzekwowania planów i programów związanych z inwestowaniem, zabudową i rozwojem gmin Półwyspu. Pesymistyczne głosy twierdziły mocno, ze Półwysep jest już miejscem straconym – od totalnej degeneracji tych terenów może uchronić tylko kompleksowy obejmujący cały Półwysep plan zagospodarowania, uwzględniający dobro powszechne a nie partykularne interesy gmin czy ich poszczególnych mieszkańców. Szczegółowa relacja z warsztatów ukaże się wkrótce na naszej stronie interentowej, a wciągu dwóch miesięcy wraz z materiałem z konferencji opublikowana zostanie w formie broszury FTA. Fundacja dziękuje za udział w konferencji naprawdę zainteresowanych tematem architektów i mieszkańców Gminy Jastarnia. Dotarły do nas wypowiedzi popierające naszą inicjatywę i sugerujące jej kontynuowanie w innych regionach Polski, które borykają się z podobnymi problemami. Dziękujemy sponsorom za udział w konferencji i życzymy aby nawiązane kontakty przyczyniły się do realizacji kolejnych ekologicznych inwestycji. szczegółowy program konferencji: http://www.fta.pl/konf02.php Napisali o naszej konferencji: Urbanista nr 6 (18) czerwiec 2004 str 6-7. ( www.urbanista.pl patron medialny Konferencji)


« powrót
Plebiscyt FTAPaweł Mysiorek
katarzyna gauden


Newsletter FTA
Informacje na temat działalności FTA, wpisz poniżej swój adres e-mail. rysuj kreatywnie
Wystawy FTA

Chiński Epizod Fotograficzny
Turecka Anatolia
Po drugiej stronie Globu

Wystawy FTA
realizacja: MDmedia