Strona główna
Aktualna wystawa

Kwartalnik ArchivoltaCharrette

OSSA

BRYŁA.pl

www.swiatarchitektury.comStrona główna  /  Wydarzenia  /  Modernizm w architekturze. Próba zdefiniowania...

Modernizm w architekturze. Próba zdefiniowania zjawiska.

Zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowym Seminarium Naukowym Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN pod tytułem: „Modernizm w architekturze. Próba definiowania zjawiska”, które odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2007 roku na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.
Czym naprawdę jest modernizm, w szczególności w Polsce, i jaki jest jego wpływ na współczesną architekturę? Tę problematykę pragną podjąć organizatorzy seminarium. Celem spotkania jest:
rozwinięcie dyskusji która odbyła się w trakcie III Seminarium, omawiającej rozmijanie się w Polsce zjawiska modernizmu z jego wyobrażeniem

  • określenie zakresu czasowego i zawartości treściowej pojęcia modernizm w architekturze, szczególnie w odniesieniu do zjawisk współistniejących chronologicznie
  • sprowokowanie dyskusji o ikonach i wzorcach modernizmu w architekturze okresu międzywojennego, powojennego i czasów współczesnych
  • rozpoznanie i udokumentowanie wybitnych dokonań polskiej architektury modernistycznej oraz określenie możliwości ich ewentualnej ochrony


Seminarium kontynuuje rozpoczęty cztery lata temu cykl spotkań polegający na wymianie poglądów, doświadczeń i badań naukowych o architekturze modernistycznej w Polsce. Do tej pory podejmowano na nich następującą problematykę:

  • „Architektura modernistyczna budynków użyteczności publicznej -Gdańsk-Sopot-Gdynia”, na I Międzynarodowej Sesji Naukowej KAiU PAN w Gdańsku w dniu 15 listopada 2004 roku;
  • „Ubogi modernizm i socmodernizm w architekturze domu 1925-1975: wartości i oddziaływanie” na II Seminarium Naukowym KAiU PAN w Warszawie w dniach 22-23 kwietnia 2005 roku.
  • „Paradygmat luksusu w architekturze modernizmu XX wieku”, na III Międzynarodowej Sesji Naukowej KAiU PAN w Gliwicach w dniach 5-7 maja 2006 roku


Celem IV Międzynarodowego Seminarium jest próba zdefiniowania pojęcia „modernizm” na gruncie polskim, używanego oraz rozumianego w różny sposób i stosowanego w różnorodnych kontekstach. W terminologii polskiej używa się tego terminu zarówno dla określenia literatury i sztuki przełomu XIX/XX wieku jak i architektury międzywojennej oraz powojennej. Niemieckie określenia die moderne czy das modernismus wyraźnie rozróżniają oba te obszary. W języku hiszpańskim terminu modernisto używa się w odniesieniu do secesji w architekturze.
Natomiast w polskiej historii architektury i sztuki uniwersalność terminu „modernizm” pozwala go używać zarówno w odniesieniu do kamienic z początku XX wieku, architektury międzywojnia, powojennych blokowisk czy też współczesnych budynków nawiązujących do modernistycznej spuścizny. Modernizm międzywojenny, ruch międzynarodowy, neomodernizm są nie do końca określonymi terminami szeroko pojętego nurtu modernistycznego. Szczególnie ważne jest określenie zakresu i zawartości treściowej tego pojęcia na gruncie polskim w kontekście ustaleń terminologicznych w krajach sąsiednich.

UDZIAŁ W KONFERENCJI
Kwalifikacja do udziału w konferencji odbędzie się na podstawie przesłanych Kart Uczestnic-twa zawierających proponowany tytuł wystąpienia /artykułu/ wraz z jego krótkim streszczeniem /max.150 wyrazów/. Przesłane teksty publikacji będą recenzowane przed publikacją w wydawnictwie konferencyjnym.
MIEJSCE OBRAD
Obrady odbywać się będą w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej,
ul. Piotrowo 2, Poznań

Proponujemy także w drugim dniu Konferencji fakultatywną wycieczkę po najważniejszych obiektach znajdujących się w śródmieściu Poznania reprezentujących różne formy poznańskiego modernizmu.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
Białystok prof. dr hab. inż. arch. Witold Czarnecki
Gdańsk dr hab. inż. arch. Romana Cielątkowska
Gliwice prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Niezabitowski
Kraków prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz
Łódź prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Pawłowski
dr hab. inż. arch. Joanna Olenderek
Poznań prof. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska
dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof.PP
Warszawa prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska
Wrocław prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać
prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
Przewodniczący: dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof.PP
Sekretarz organizacyjny: dr inż. arch. Adam Nadolny
Sekretarz naukowy: dr inż. arch. Piotr Marciniak
Członkowie: dr inż. arch. Gabriela Klause
mgr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska

WYMAGANIA EDYTORSKIE /PUBLIKACJA/

Przesłane artykuły publikowane będą w nadzwyczajnym wydaniu Zeszytów Naukowych Politechniki Poznańskiej. Ze względów wydawniczych prosimy o przygotowanie tekstów według wzorca określonego przez Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej /plik w załączeniu/. Objętość nadesłanego tekstu nie może przekraczać 10 znormalizowanych stron.
Wszystkie materiały należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
adam.nadolny@put.poznan.pl lub barbara.swit-jankowska@put.poznan.pl
najpóźniej do dnia 31 marca 2007. Prosimy także o przesłanie całości nagranej na płytę CD na adres:
IV Międzynarodowe Seminarium „Modernizm w architekturze”.
Zakład Historii Architektury i Urbanistyki
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
ul. Nieszawska 13C, 61-021 Poznań, tel. 061 665-32-85

NOCLEGI
Proponujemy noclegi w pobliżu Centrum Wykładowo-Konferencyjngo Politechniki Poznańskiej
Dom Studencki nr 1 Politechniki Poznańskiej DS-1, ul. Jana Pawła II nr 28 tel. +48 (0) 61 665-2536 e-mail. DS-1@put.poznan.pl cena z pokój 1-os, 74, 90 PLN, możliwość zamówienia śniadania, Rezerwacja noclegów najpóźniej do 20 kwietnia 2007
Hotel IBIS Poznań, ul. Kazimierza Wielkiego 23, 61-863 Poznań, tel.: +48 (0) 61 858 44 00 faks: +48 (0) 61 858 44 44, rezerwacja: H3110@accor.com, cena z pokój 1-os. ze śniadaniem: 165,00PLN

OPŁATA KONFERENCYJNA
Koszty konferencyjne w wysokości 300,00zł obejmują: catering w przerwach obrad, publikację w recenzowanym wydawnictwie konferencyjnym, wspólną kolację. Powyższa opłata nie obejmuje kosztu noclegów i dojazdu.

KONTO BANKOWE KONFERENCJI
Politechnika Poznańska
Bank Zachodni WBK SA, 6 Oddział w Poznaniu nr 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895 koniecznie z dopiskiem: MODERNIZM W ARCHITEKTURZE i nazwiskiem osoby za którą jest dokonywana wpłata

TERMINY
17.-01.2007
Ogłoszenie konferencji
19.02.2007
Nadesłanie formularza zgłoszenia udziału wraz ze streszczeniem referatu
drogą elektroniczną lub faksem 061 665-32-61:

adam.nadolny@put.poznan.pl
barbara.swit-jankowska@put.poznan.pl

23.02.2007
Przesłanie potwierdzenia udziału przez organizatorów
31.03.2007
Nadesłanie płyty CD z pełnym tekstem referatu wg wytycznych edytorskich
15.04.2007
Kwalifikacja referatów przez Komitet Naukowy
30.04.2007
Powiadomienie o kwalifikacji referatów
30.04.2007
Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
Seminarium
1-2.06.2007

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM

Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2
1 czerwca 2006 – piątek
13:00-13:30 powitanie uczestników
13:30-14:50 4 referaty po 20 minut
14:50-15:20 przerwa na kawę
15:20-16:40 4 referaty po 20 minut
16:40-17:10 przerwa na kawę/ rozmowy kuluarowe/
17:10-18:20 4 referaty po 20 minut
18:20-19:00 podsumowanie sesji popołudniowej i dyskusja
20:30- kolacja i otwarte forum dyskusyjne
2 czerwca 2006 – piątek
Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2
9:30-10:50 4 referaty po 20 minut
10:50-11:10 przerwa na kawę/ rozmowy kuluarowe/
11:10-12:30 4 referaty po 20 minut
12:30-12:50 podsumowanie sesji porannej
12:50-13:10 przerwa na kawę
13:10-16:00 wycieczka po obiektach poznańskiego modernizmu

Modernizm w architekturze. Próba zdefiniowania zjawiska IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Sekcji Historii i Konserwacji
Organizator: Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej Zakład Historii Architektury i Urbanistyki
ul. Nieszawska 13c, 61-021 POZNAŃ 061-665-32-85, www.put.poznan.pl


« powrót
Plebiscyt FTAPaweł Mysiorek
Gotz PG


Newsletter FTA
Informacje na temat działalności FTA, wpisz poniżej swój adres e-mail. rysuj kreatywnie
Wystawy FTA

Chiński Epizod Fotograficzny
Turecka Anatolia
Po drugiej stronie Globu

Wystawy FTA
realizacja: MDmedia