Aktualności

10/25/2016 - 12:30

Czwarty i ostatni z cyklu warsztatów „Mój Zielony Dach” w ramach projektu ZIELONE
MIASTO odbył się 27 sierpnia w Nowym Teatrze w Warszawie.

10/24/2016 - 12:30

10 września w ramach Festiwalu Ogrodów, odbyło się uroczyste otwarcie instalacji roślinnej
„Ogrody na stopniach“ w Muzeum Narodowym w Warszawie czyli ile jest ZIELENI
w ZIELENI? Roślinne instalacje na platformach jak stacatto rozrzucone na schodach
monumentalnej przestrzeni dziedzińca Muzeum Narodowego to „zielone Acha!“ Festiwalu
Ogrodów. „Ogrody na stopniach“ na chwilę stają się miejscem bliskich spotkań,
„zieloną“ wyspą kuluarowych rozmów po odwiedzeniu wystaw lub przed wejściem do
muzeum.

10/06/2016 - 12:30

Zachęcamy do udostępniania interesującego wywiadu Katarzyny Wolańskiej z architektem
krajobrazu panem Klausem Hoppe, dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej i Architektury
Krajobrazu miasta Hamburg

Strony