Aktualności

11/08/2016 - 11:00

Rewitalizacja w ostatnich latach postrzegana była w Polsce błędnie jako procesy mające na celu
przeprowadzenie remontów budynków, głównie zaniedbanych kamienic w centrach naszych miast.
W Polsce niewiele jest przestrzeni miejskich zrewitalizowanych w ostatnim okresie, którymi można się
faktycznie pochwalić.

11/06/2016 - 19:30

Konferencja WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE_7 za nami ..

11/06/2016 - 19:30

SPACERY PO MUZEUM "Ile jest zieleni w zieleni" - nowy cykl projektu Zielone Miasto

Strony